Fiskar

   
 

Lax
Tillgången på vildlax har de senaste åren varit mycket god. Laxen har i alla tider klassats som sportfiskarens drömfisk. Laxen är på stark uppgång i Lainioälven.

Fiske efter lax med handredskap är bara tillåtet från och med 19 juni till och med 31 augusti. Fångsten är maximerad till 1 lax per fiskare och dygn.

Tvåhandspö eller kraftigt enhandsspö rekommendas för flugfisket. Se till att ha ordning på grejerna för en lax på 6-8 kilo ställer hårda krav, och i Lainioälven finns det bitar på långt över 20 kilo! Laxen kan också spinnfiskas med tunga skeddrag eller wobblers.
Läs mer om laxen i Lainioälven

Öring
Öringen i Lainioälven besitter en mycket stor styrka. Många fiskare har förtvivlat fått vada iland med tafsbrott och utdragen backing, utan att ens fått se skymten av fisken... Direkt efter midsommar, inleds en av de intensivaste perioderna för öringsfisket. Det är vid denna tid, då det kalla vattnet forfarande är lite högt och jokkarna flödar, som öringen dras till de områden där småfisken samlas för att börja sin tillväxt. Här frossar öringar från halvkilot upp till 3-4 kilo på framförallt harr- och sikungar, men även på allehanda insekter. En av öringens favoriter är som mest aktiv denna tid, bäcksländenymfen.

Öringarna fångas i huvudsak på streamers, men tunga rullande nymfer efter botten eller stripande nattsländor i skymningen brukar också ge resultat. Senare under säsongen fångas de flesta öringarna i strömmarnas gropar, på nymf eller streamers, för att på sensommaren och hösten igen bli mer aktiv i ytan. Då brukar de vara villiga att ta flugor som imiterar nattslända eller harkrank.

Även öringen finns mitt i byn, inte mer än 50 meter från våra stugor!

Harr
Harren förekommer rikligt i hela Lainioälvens vattensystem där den når vikter upp mot 3 kilo. Olika nattsländeimitationer och puppor är bra val för flugfiskaren. Harren fiskas mest med fluga, men hugger också efter spinnare eller mindre skeddrag. Som bekant så äter ju fisken alltid mer under ytan än ovanpå, vilket innebär att nymffisket alltid är lyckat. I de hårdare strömpartierna är det ofta effektivt att fiska med nymf. Gångbara mönster är allehanda guldhuvuden, nattsländepuppor och små nymfer. En annan insekt som framför allt under sensommaren och hösten uppträder i stort antal är harkranken. Fisken är sällan särskilt selektiv. Medelvikten på harren ligger någonstans mellan 5 och 7 hekto och det fångas varje år harrar i närheten av 2 kg, eller 60 cm. Harren kan du fiska mitt i Lainio by!

 

Röding
Rödingen är landets mest utpräglade kallvattensfisk. Den är vacker men svårflirtad. Uppträder oftast i stim. Finns i Lainioälvens övre delar, men även i flera sjöar runt Lainio By. Fiskas helst med små flugor och nymfer. Det här pimpelfiskarens favoritfisk.


Rödingfiske i en av sjöarna
i Lainio Vildmark.

Sik
Flugfiske efter sik blir allt vanligare. Det kräver att man känner till var i strömvattnet siken befinner sig och att man är beredd att använda små krokstorlekar. Man får räkna med att tappa en och annan fisk, eftersom siken nappar försiktigt och är lös munnen. Men i gengäld smakar färsk sik fantastiskt gott!

Gädda
Runt Lainio finns det oanade möjligheter för den som är intresserad av gäddfiske. Oavsett om du är flugfiskare eller spinnfiskare har du här en bra möjlighet att få tampas med riktiga krokodiler. I bl.a.Temmingijärvi, men även i andra närliggande sjöar finns fantastiska bestånd av gädda.

Gädda på 18,2 kg fångad i Lainio.

Gäddan låter sig ofta luras av fiskarens beten. Sjöarna är stora och grunda, vilket ger en hög produktion i alla led. Mycket mat för småfisken, som representeras av mört, sik och abborre ger i sin tur många stora, matglada gäddor. Speciellt i juli, kan man från land fånga gäddor över 10 kg på fluga. Stora streamers av julgran- eller maraboutyp brukar vara rätta medicinen vid den här tiden. Wobbler och stora spinnare eller skeddrag är andra effektiva beten.

 

Aborre
Aborren är också mycket vanlig och fångas lämpligast med lätt utrustning med spinnare eller jigg. Aborren fångas under hela sommarsäsongen från midsommar till början av september och är ett bra komplement till gäddfisket. När isarna har lagt sig börjar det roliga pimpelfisket som brukar ge gott resultat.

  Aborre på ca 1 kilo, fångad i Lainio.

Mört
Mörten är kanske inte den första fisk man kommer att tänka på när Lainio kommer på tal. Men faktum är att mörten finns även här, vilket i sig inte är så konstigt då mörten är en av våra vanligaste sötvattensfiskar. Det som gör mörten i området runt Lainio så speciell är den höga tätheten av stor fisk. När man blöter sina krokar i de här vattnena får man sikta högre än på de flesta andra platser i Sverige, den magiska 700g gränsen ter sig barnsligt enkelt att överskrida. En bra dag är de inte omöjligt att landa fiskar en bra bit över kilot och vem vet, kanske simmar ett svenskt rekord i någon av det otaliga sjöarna runt Lainio? Sjön Temminkijärvi är en av sjöarna som erbjuder ett fantastiskt fiske efter stor mört och de är inte omöjligt att man här får tampas med mörtar en bra bit över ett kilo. Säsongen sträcker sig från det att isarna går till långt in på hösten.

Lainio Vildmark • Lainio by, SE-980 10 • Vittangi • Tel +46 (0)981-410 25 • Fax +46 (0)981-400 00 • E-post: info@lainio.com