Laxfiskesträckor

   
 

Taanikurkkio
Några kilometer nedströms Camp Tystnaden i Lainio har naturen skapat en kanjon, den förföriska Taanikurkkio. Taanikurkkio är Lainioälvens pulserande hjärta och laxfiskarens Shangri-La.

På sina 10 kilometer rymmer denna sagolika del av älven otaliga; djupa höljor, vassa strömkanter, spegelblanka forsnackar och otämjda forsar - alla fantasiska fiskeplatser med stora chanser till hugg om de fiskas på rätt sätt. Det är nästan så man undrar om inte Moder Jord hade laxfiskaren i sina tankar när hon skapade Taanikurrkio.

När denna del av älven är mycket svåråtkomlig genom sina klippformationer färdas man här nedströms med guider i en flotte, detta gör att man har möjlighet att komma åt alla platser på sträckan. Endast du sätter gränserna när du flyter fram genom polerna "Jarvis" eller "the Frenchman" .

 

 

 

Väkkäräkoski
Ca 2 kilometer efter det att Taanikurrkio slutar tar nästa forssystem vid: Väkkäräkoski. Har byter älven helt karaktär, de väldiga forsarna och branta klipporna övergår till ett mer stillsamt vattenflöde med gräsbevuxna strandkanter.

Väkkäräkoski har länge varit en "het" laxfiskeplats och fiskar som hugger på den omtalade forsnacken förnekar sig inte när de tömmer rullen på backing.

Lannavara-Lainio
En mycket intressant sträcka av älven som likt Taanikurkkio är svåråtkomlig och likaså i det närmaste helt befriad från fisketryck. Hela sträckan är 44 kilometer lång och bjuder laxfiskaren till synes oändliga fiskemöjligheter i bland annat Hivvetkoski, Rengärdet, Vaikkoniva, Temmikkikoski, Markkakoski med fleral.

Älven är ömsom strid och ömsom lugn i sin karaktär och har en mycket påtaglig vildmarkskänsla. Flotten är även här ett oumbärligt fortskaffningsmedel som låter fiskaren komma nära såväl natur som fisk och fiskeplatser. Turen är avsedd att ha två övernattningar innan man återigen anländer till Camp Tystnaden.

 

 

Lainio Vildmark • Lainio by, SE-980 10 • Vittangi • Tel +46 (0)981-410 25 • Fax +46 (0)981-400 00 • E-post: info@lainio.com