a
 
Om Carina Henriksson
 
 
 

 

   
 

Vildmarkoperans vänner – en förening med hemort i Lainio by

Föreningens syfte är att sprida operan som konstform i nordligaste Lappland, en målsättning är också att skapa en opera som speglar detta fantastiskt intressanta område; ett mångkulturelllt område som saknar motsvarighet i mystik, exotism.

Vi vill bredda intresset och sprida operan som konstform, och till stor del göra detta genom att engagera lokalbefolkningen i olika projekt, seminarier, föreläsningar m.m.

Vi vill skapa ett nytt forum för att väcka intresset hos lokalbefolkningen samt internationellt. Vi vill undersöka intressanta spelplatser: under norrskenet, i en lappkåta, kanske i de djupaste bergrummen. Vi vill undersöka samarbetsmöjligheter, etablera kontakter och skapa nätverk samt befrämja möten mellan olika kulturer. Föreningen planerar också att undersöka möjligheterna till att arrangera seminarier, föreläsningar och workshops inom kulturområdet, samt bedriva konsertverksamhet.

Tidigare satsningar har varit mycket uppskattade både av ortsbefolkningen och tillrest publik.

Utöver traditionell operarepertoar finns också intresse för möjligheten att kombinera den inhemska musiken (befintlig folkmusik, samisk musik, jojk, hela det tornedalsfinska språkområdet) med den klassiska. Vi vill infoga våra minoritetsspråk (samiska, meänkieli), våra speciella klanger, harmonier och uttryckssätt för att skapa allkonstverk som speglar vår kultur och vårt samhälle ur ett historiskt eller aktuellt perspektiv, sett genom den klassiska musikens ögon.

Vi vill undersöka alla de intressanta spelplatser som finns i Lappland, hitta samarbetspartners för att kunna göra utbyten, samarbetsprojekt som både skulle kunna tillföra dem samt vår region nya intressanta perspektiv. Bara att få arbeta i nya, annorlunda miljöer är otroligt kreativt och fantasieggande. All den nutida musik som skapas behöver också andra spelrum, möjligheter, scener att jobba på än de traditionella.


Utmaningen i Lainio by har varit spelplats för Opera Vildmark

Alla skapar vi med olika teman. Opera i en grusgrop i Dalhalla, den nya satsningen i Jukkasjärvi, med teater som konstform under norrskenet, så varför inte i opera mitt i vildmarken i Lainio?

Det finns många intressanta kulturaktiviteter på Nordkalotten. Samarbete med olika föreningar och organisationer skulle i förlängningen tillföra inte bara väldigt mycket till konstformen, utan också till besöksnäringen som har den bästa utvecklingspotentialen i detta område just nu. Vi ser många intressanta möjligheter genom kontakt med olika nätverksorganisationer.

En viktig samarbetspartner skulle bli Lainio Hembygdsgille, som kommer att tillföra historiskt material och hjälpa till med att göra arbetet med kultur levande. Vår samlingslokal Utmaningen, den lokala ortsbefolkningens engagemang för att upprätthålla lokalen och skapa regelbundna aktiviteter samt medverkan av lokala aktörer är också betydelsefulla faktorer för vår verksamhet.

Engagerade i detta projekt är styrelsens medlemmar. Ansvar för projektets genomförande är Vildmarksoperans Vänner, med Carina Henriksson som initiativtagare. Övriga samarbetspartners är turistföretaget Lainio Vildmark (www.lainio.com) samt Fenno Ultima Lapland destination (www.lapland-online.com).

I styrelsen för Vildmarkoperans vänner sitter Roland Henriksson, Ines Fagerbo, Carina Henriksson, Robert Wälitalo, Gudrun Karlsson samt Ulrik Eriksson.

Önskar du bli uppdaterad om vår verksamhet, kontakta
Carina Henriksson
E-post operavildmark@hotmail.com
Tel: 0981- 41025, 0981- 40000
Mobil. 070-6859571
Fax. 0981-41010

Upp^