Kvalitetssäkring – mycket nöjda besökare

 
Under de senaste åren har kraven från arrangörer, företag och enskilda gäster ökat på turistföretagens kvalitet. För att möta kraven har European Tourism Research Institute (ETOUR) och Agrippa Kompetens AB gemensamt utvecklat ett kvalitetssäkringsprogram som benämns Tourquality. Tanken är att kvalitetssäkra den turistiska upplevelsen, till exempel boende, mat, aktiviteter och annan besökarservice.

Lainio Vildmark har genomgått utbildningen i programmet för kvalitetssäkring och dokumenterat sitt kvalitetsarbete på ett sådant sätt att man har erhållit ETOURs kvalitetsdiplom och sigill.

Läs mer om vad kvalitetssäkringen innebär hos European Tourism Research Institute.

 

 

 

Lainio Vildmark • Lainio by, SE-980 10 • Vittangi • Tel +46 (0)981-410 25 • Fax +46 (0)981-400 00 • E-post: info@lainio.com